Livis SWAP JEANS

ลีวายส์® สัญลักษณ์แฟชั่นยีนส์ระดับโลก ชวนเหล่าสาวกยีนส์นำยีนส์เก่าแลกยีนส์ใหม่กับกิจกรรมที่ทางลีวายส์® จัดขึ้นเป็นประจำอย่างกิจกรรม SWAP JEANS ที่เหล่าสาวกยีนส์สามารถนำเสื้อหรือกางเกงยีนส์เก่ามาแลกซื้อสินค้าลีวายส์® ชิ้นใหม่

โดยเสื้อและกางเกงยีนส์เก่าทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไป สำหรับกางเกงยีนส์เก่า 1 ตัว มีมูลค่า 1,000 บาท เมื่อแลกซื้อสินค้าลีวายส์® มูลค่า 2,900 บาท1 ส่วนเสื้อและกางเกงยีนส์เก่านั้นมีมูลค่า 1,500 บาท เมื่อแลกซื้อสินค้าลีวายส์® มูลค่า 4,200 บาท2 โดยเหล่าสาวกยีนส์สามารถร่วมกิจกรรม SWAP JEANS ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมถึง 30 มิถุนายน ศกนี้ 

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลีวายส์® และรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ www.levisthailand.com www.facebook.com/levis และที่อินสตาแกรม @levis_thailand

1 จำกัดกางเกงยีนส์ 1 ตัวต่อ 1 ใบเสร็จ

2 จำกัดเสื้อและกางเกงยีนส์อย่างละ 1 ตัวต่อ 1 ใบเสร็จ

You may also like...