สมาคมฝรั่งเศสจัดการอภิปรายประเด็นร่วมสมัย

เนื่องในโอกาสที่ทางสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (Irasec) ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “L’Asie du Sud-Est 2014” ออกวางจำหน่าย เราขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการอภิปรายซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ชุดกิจกรรมที่เรียกว่า “การอภิปรายบนเวที” (Débats sur scène)

โดยสมาคมฝรั่งเศสร่วมกับแผนกวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย การอภิปรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดของกิจกรรมซึ่งจะจัดให้มีขึ้นตลอดปีภายใต้ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ “ความท้าทายร่วมสมัย” “ศิลปะและวรรณกรรม” และ “ประวัติศาสตร์ : เรื่องราวเป็นมาอย่างไร?” โดยจะเชิญบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆ มาอภิปรายและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าฟัง

สำหรับการจัดอภิปรายครั้งแรกนี้ เราจะอภิปรายกันในประเด็นร่วมสมัย เรื่อง « ประเทศไทย: ความท้าทายและทัศนสู่ขอบฟ้าอาเซียน ค.ศ.2015 » โดยมี อาร์โนด์ ดูบูส นักข่าว RFI, บรูโน เฌอแต็ง นักวิจัยของสถาบัน Irasec, Stephff นักวาดการ์ตูนของ The Nation, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวรนัย วาณิชกะ บรรณาธิการนิตยสาร GQ

การอภิปรายนี้จะมีล่ามแปลฉับพลันเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และไทย

วัน : วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014
เวลา : 19.30 น.
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เลขที่ 179 ถนนวิทยุ
บัตรราคา : 200 บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาและสมาชิก 250 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป (จำหน่ายบัตรที่สมาคมฝรั่งเศส)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-670-4240
อีเมล : mediatheque@afthailande.org

You may also like...