โรงเรียนอารีย์นาฎยศิลป์

 

การเต้นแบบสากล ที่เราเรียกกันว่า “นาฎยศิลป์สากล” เป็นการเต้นที่เป็นประโยชน์ในการสร้างทักษะของร่างกายให้มีสมรรถภาพ มีความแข็งแรง และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างงดงาม ดังนั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังศิลปะ ทั้งในด้านอารมณ์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และรสนิยมที่ดีของศิลปะโดยรวม

“โรงเรียนอารีย์นาฎยศิลป์” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 โดย อารีย์ สหเวชชภัณฑ์ ที่หลังจากจบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ก็เดินทางไปศึกษาต่อด้านการสอน ณ โรงเรียน Royal Ballet School ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท ด้านนาฎศิลป์จาก Butter University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการเรียนการสอนของ “โรงเรียนอารีย์นาฎยศิลป์” จะประกอบไปด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ โดย ครูบัลเล่ต์ทุกคนจะต้องสำเร็จการศึกษาทางด้านบัลเล่ต์ในระดับสูงสุดของสถาบัน Royal Academy of Dance (คือระดับ Advanced และ Solo Seal) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางนาฎยศิลป์สากลอย่างถูกต้องให้แก่เยาวชน ซึ่งนักเรียนที่จบจากสถาบันนี้หลายต่อหลายรุ่น สามารถเข้าศึกษาต่อหรือเข้าร่วมในสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านนี้โดยตรงในต่างประเทศ อาทิ คณะ Royal Ballet ประเทศเยอรมันนี, คณะ New York City Ballet ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ โรงเรียน English National Ballet School ในประเทศอังกฤษ เป็นต้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจ “นาฎยศิลป์สากล” ทางโรงเรียนก็เปิดสอนใน 4 ประเภท คือ บัลเล่ต์ (Ballet) ซึ่งสอนตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Acadmy of Dance ประเทศอังกฤษ โดยจะมีการสอบเพื่อขอประกาศนียบัตรจากสถาบันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี, ระบำแจ๊ส (Geuning Jazz) ที่ผู้เรียนสามารถฝึกหัดและเรียนรู้ลีลาการระบำแจ๊สที่งดงามและถูกต้องตามระบำแจ๊สแท้ๆ กับดนตรีหลากหลายรูปแบบ, ระบำสเปน (Spanish Dance) ที่แพร่หลายในประเทศไทย โดย Miss Patricia Farman ซึ่งสอนตามหลักสูตรของ Spanish Dance Society ซึ่งจะมีการสอบเป็นลำดับชั้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการสอนทั้ง ระบำสเปนแบบพื้นเมือง ระบำสเปนแบบฟลาเม็งโก และระบำสเปนแบบคลาสสิค และสำหรับหลักสูตรสุดท้าย คอมเทมโพรารีดานซ์ (Comtempolary Dance) เป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึก โดยไม่ยึดกฎของบัลเล่ต์ เพื่อการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเป็นอิสระ ซึ่งหากใครสนใจอยากจะเรียน “นาฎยศิลป์สากล” ก็สามารถสอบถามได้ที่ “โรงเรียนอารีย์นาฎยศิลป์” ทั้ง 2 สาขา

 

สาขาสุขุมวิท
1521/2 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 714 0812 โทรสาร 02 714 0813
เวลาทำการ: จันทร์-พฤหัสบดี 10.00-18.30 น. / เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.30 น. (หยุดวันศุกร์)

สาขาสีลม
ชั้น 3-4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร 02 231 3291, 02 231 3292
เวลาทำการ: อังคาร-ศุกร์ 10.30-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 10.30-19.00 น. (หยุดวันจันทร์)
เว็บไซต์: http://www.areeschool.com

——————————————————————————————————————–
ที่มา :  นิตยสาร HI-CLASS
ข้อเขียนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของนิตยสาร HI-CLASS ห้ามนำไปลอกเลียน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

You may also like...