ป๋วย ๑๐๐ ปี วันบรรเลง เพลงประลอง

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอิ่มเอมครึ้งเครงใจในงาน “ป๋วย ๑๐๐ ปี วันบรรเลง เพลงประลอง” การแสดงดนตรีไทยโดยมีไฮไลต์ของงานเป็น การประลองดนตรีไทยระหว่างวงปีพาทย์เสภาและวงเครื่องสาย ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง

นอกจากนั้นมีการบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ การแสดงชุด รำพลายชุมพล และการขับเสภาโดย อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ งานครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเตรียมงานราลึก ๑๐๐ ปีชาตกาล ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ได้รับการยกย่องเป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ และเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างต่อชนรุ่นหลัง อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีบทบาทไม่น้อยต่อวงการศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรวมทั้งดนตรีไทย ที่ท่านเคยปลีกเวลามาร่วมเล่นกับวงดนตรีไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยมากว่า 10 ปี และเป็นผู้เสนอแนวคิดให้ธนาคารสละทรัพย์ส่วนหนึ่งอุดหนุนศิลปินสร้างผลงานจวบจนปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีภาพของศิลปินมากมายจัดแสดงในอาคาร เป็นแบบอย่างให้ธนาคารพาณิชย์อื่นหันมาสนับสนุนงานศิลปะ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญก่อตั้งหอศิลป์ พีระศรี ในปี 2517 เพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ให้ศิลปะทำงานเพื่อสังคม

การจัดงานแสดงดนตรีไทย “ป๋วย ๑๐๐ ปี วันบรรเลง เพลงประลอง” จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงความดีงามของปูชนียบุคคลของสังคมไทยท่านนี้ และการจัดงานในรูปแบบการประลองดนตรีไทยจะช่วยเพิ่มอรรถรสและความสนุกสนานในการฟังดนตรีไทย อันจะนำไปสู่การเผยแพร่คุณค่าและความสุนทรีย์ของดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบอย่างแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป และคนรุ่นใหม่  โดย โครงการเตรียมงานรำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์, มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีปจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ณ สยามสมาคม (อโศก)

กำหนดการแสดง
ช่วงที่ 1 การบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่
เพลงกระต่ายเต้น

เพลงเก้าทัพ

เพลงย้าดเล้

เพลงบุเรงนองลั่นกลองรบ

เพลงย่ำค่ำ ประลองเปิงมางคอก

เพลงชุดด่อมค่าย

การแสดงรำพลายชุมพล

ช่วงที่ 2 การประลองวงปี่พาทย์เสภากับวงเครื่องสายไทย

ขับเสภา โดย อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ

วงปี่พาทย์เสภาบรรเลงเพลงโหมโรงมหาฤกษ์

วงเครื่องสายไทยบรรเลงเพลงโหมโรงไอยเรศ

วงเครื่องสายไทยบรรเลงเพลงเชิดจีนตัวที่ 1

วงปี่พาทย์เสภาบรรเลงเพลงเชิดจีนตัวที่ 2

วงเครื่องสายไทยบรรเลงเพลงเชิดจีนตัวที่ 3

วงปี่พาทย์เสภาบรรเลงเพลงเชิดจีนตัวที่ 4

วงเครื่องสายไทยบรรเลงและวงปี่พาทย์เสภารวมเพลงแขกบรเทศ เถา

เดี่ยวเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องมือรอบวงทั้งวงเครื่องสายและวงปี่พาทย์เสภาเพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว

You may also like...