เรื่องลับของเมียรัก

พบกับ 5 เรื่องสั้นผ่านชิงรางวัลกนกพงศ์ 1 เรื่องสั้นรับเชิญ 1 เรื่องสั้นนักเขียนหนุ่ม 3 เรื่องสั้นแปล และ 4 บทความวรรณกรรม เป็นงานเขียนที่นอกจากจะให้ความบันเทิงเริงใจ รวมทั้งเนื้อหาสาระ ข้อคิดและทัศนคติใดๆ แก่ผู้อ่านแล้ว

ความสำคัญอีกส่วนคือการทำหน้าที่จดบันทึกความเป็นไปของยุคสมัยใดหนึ่งเอาไว้ เป็นข้อคิดเห็นหรือวิพากวิจารณ์ต่อสังคมในวันเวลาซึ่งอยู่ตรงหน้า ทั้งยังกลายเป็นข้อมูลหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ภาวะสังคมในยุคสมัยนั้น เป็นการเรียนรู้อย่างลงลึกและซึมซับ เพราะศิลปะแห่งเรื่องสั้นทำหน้าที่สำคัญหนึ่งคือ การจดบันทึกไว้ทั้งเรื่องราว เหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึก 

– เธอไม่เคยไปตลาด
– การพนันกันระหว่างความเปลี่ยวดายของชีวิต
– มาลาเรีย
– ทิ้ง
– ฝั่งฝันของชีวิต
– ผมเขียนชื่อเธอกลับหลัง
– วันสังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์
– คนเฝ้าศพ
– เรื่องลับของเมียรัก
– บทความวรรณกรรม

ผู้เขียน : หลายคนเขียน
ขนาด :
ISBN : 9786167184289
สำนักพิมพ์ : นาคร
ติดต่อ : 4/24-25 อาคารหงสกุล ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-516-4605, 02-516-4606, 02-516-4608
โทรสาร : ต่อ 14

 

You may also like...