100 Tonson Gallery’s 10th Anniversary Exhibition

100 ต้นสนแกลเลอรี่ ต้อนรับปี พ.ศ. 2557 ด้วยนิทรรศการฉลองครบรอบ 10 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ศิลปินไทยระดับนานาชาติ มาคัดสรรผลงานจากศิลปินต่างๆที่เคยจัดแสดงกับเราตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

นิทรรศการในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมยินดีไปกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความสำเร็จในการทำงานของ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ ที่ได้นำเสนอ ส่งเสริม และสนับสนุนผลงาน ศิลปินคุณภาพทั้งศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 

 

ในนิทรรศการ 100 Tonson Gallery’s 10th Anniversary นี้ ศิลปินฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช จะมาร่วมคัดสรรผลงาน และร่วมเนรมิตนิทรรศการจากผลงานของศิลปินที่เคยมีส่วนร่วม และร่วมแสดงผลงานกับ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ฤกษ์ฤทธิ์จะมาร่วมสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ศิลปิน-ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมร่วม และแบ่งปันประสบการณ์ทั้งด้านอาหาร การแสดงสด

งานเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

นิทรรศการ : 10th Anniversary Exhibition
ภัณฑรักษ์ : ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช
วันที่ : 16 มกราคม 2557 – 16 มีนาคม 2557
สถานที่ : 100 Tonson Gallery’s
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-6841527, 084-3881488
อีเมล : info@100tonsongallery.com, lyla@100tonsongallery.com
Facebook: www.facebook.com/100TonsonGallery

100 ต้นสน แกลเลอรี่
เบอร์โทร : 02-6841527, 084-3881488
อีเมล : info@100tonsongallery.com, lyla@100tonsongallery.com

You may also like...