การ์ตูน ในหลวงของเรา

พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบการ์ตูนสี่สีฉบับปกแข็งสวยงามน่าสะสม ด้วยการนำการ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 เข้าใจง่ายและครบถ้วน ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ พระราชกรณียกิจต่างๆ โครงการพระราชดำรัส จนถึงปีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ที่จะทำให้ชาวไทย โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ได้ซึบซับรับรู้ถึงความเสียสละของพระองค์ท่านเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีมีสุข 

ในยุคสมัยที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง หนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศสามารถดำรงความเป็นชาติอยู่ได้ ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยร้อยรัดความสามัคคี สร้างความหวังให้ประชาชนของแผ่นดินมาทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งตลอดเวลานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนาสมกับพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

สารบัญ
ตอนที่ 1 แสงสว่างแห่งความหวัง ในความมืดมัวและหมองหม่น
ตอนที่ 2 นางแก้วคู่พระบารมี
ตอนที่ 3 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
ตอนที่ 4 ไปเถิดมหาบพิตร ราษฏรไม่เป็นภัยแก่พระมหากษัตริย์
ตอนที่ 5 ศูนย์รวมใจไทยประชา
ตอนที่ 6 พระทรงนำปวงชนพ้นวิกฤติ
ตอนที่ 7 พระอัครศิลปิน
ตอนที่ 8 กึ่งศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติพ้นภัย
ตอนที่ 9 นานาโครงการพระราชดำริ
ตอนที่ 10 หกทศวรรษในสิริราชสมบัติ

You may also like...