จดหมายจากผู้นำ

รวมวาทะบุคคลสำคัญทั่วโลกในยุคปัจจุบันเพื่อให้คำแนะนำแก่บรรดาผู้ที่จะเป็นผู้นำในอนาคต จดหมายจากผู้นำเล่มนี้ เป็นหนังสือรวบรวมวาทะจากบุคคลสำคัญทั่วโลกในยุคปัจจุบัน

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่บรรดาผู้ที่จะเป็นผู้นำในอนาคต แต่สำนักพิมพ์เห็นว่าเนื้อหาเหมาะสมสำหรับคนทั่วไปที่จะนำมาปรับใช้กับการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในบุคคลสำคัญเจ้าของคำแนะนำที่ได้รับการรวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย ซึ่งเป็นการตัดตอนมาจากบทพระราชทานสัมภาษณ์นิตยสาร Leaders นั้นเอง

 

ผู้เขียน : เฮนรี่ โอ. ดอร์มานน์
ผู้แปล : นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
จำนวนหน้า : –  หน้า
ขนาด :
น้ำหนัก :
ISBN : 9786162078675
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปก : ปกอ่อน
ราคา :  –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...