วัฒนธรรม กับ ความจริง พิเชษฐ กลั่นชื่น

” วัฒนธรรม กับ ความจริง ” ละครพูดสลับรำ โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินโลกชาวไทยเจ้าของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในลำดับชั้น Chevalier dans L’Ordre des Arts et des Lettres จากกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร ของประเทศฝรั่งเศส ยังคงเปิดการแสดงทุกวันศุกร์และเสาร์ 6 – 28 กรกฎาคม 2555เวลา 2 ทุ่มตรง โรงละครช้าง เพียง 20 ที่นั่งต่อรอบการแสดง


โรงละครช้างแห่งนี้ ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพื้น​ที่ของคนดูและนักแสดง ไม่มีการยึดติดกับรูปแบบของ​พื้นที่เวทีหรือที่นั่งชมกา​รแสดง คนดูจะเลือกชมการแสดงได้จาก​ทุกบริเวณของโรงละคร มีพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ทั้งคนดูและนักแสดงได้เข้าหากันเพื่อสื่อสารกันแบบ ตัวต่อตัว เพื่อต่อเติมความเข้าใจด้าน​ศิลปะให้อีกฝ่ายได้เข้าใจใน​สิ่งที่ยังไม่เคยเข้า ใจ และเพื่อรับฟังความต้องการข​องอีกฝ่ายในฐานะผู้ฟังที่ดี​ และในฐานะผู้ที่ไม่รู้จักศิ​ลปะแต่ต้องการใฝ่หาความรู้

พื้นที่ของโรงละครถูกเปิดกว้างเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมทั้งความเข้าใจที่ดี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ระหว่างพื้นที่ของทั้งคนดูและนักแสดง

 

ละครพูดสลับรำ โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น
วันที่ :  15 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2555
สถานที่ : โรงละครช้าง
ราคา : บัตรราคา 1,000 บาท
บัตรนักศึกษา 350 บาท (จำกัดเพียง 5 ที่นั่งต่อรอบการแสดง)
เพียง 20 ที่นั่งต่อรอบการแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร : 0809240002
เว็บไซต์ : http://www.pklifework.com

You may also like...