CHANEL

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อต่อต้านริ้วรอยใหม่ล่าสุดของ CHANEL นับเป็นชัยชนะครั้งใหม่ กับวิสัยทัศน์ที่มีเอกลักษณ์ และการผจญภัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขยายขอบเขตแห่งความรู้

การคาดหมายถึงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และสังคม การเข้าใจในสิ่งที่ผู้หญิงต้องการ และการผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียว

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อต่อต้านริ้วรอยใหม่ล่าสุดของ CHANEL เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เสมอ ที่ไม่เคยมีมาก่อน..

ครีมที่แตกต่าง
สำหรับ Chanel ที่ซึ่งผู้ก่อตั้งมีบทบาทสำคัญในการมอบอิสระให้แก่ผู้หญิง จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เราจะต้องปลดปล่อยผู้หญิงจากกฎเกณฑ์ของนาฬิกาชีวิต และเปลี่ยนเวลาให้เป็นพันธมิตรหรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่ทรงค่า จะเป็นอย่างไรถ้าเวลาสามารถนำความจริงมาสู่ผู้หญิง? ความจริงที่อยู่ในตัวของผู้หญิงแต่ละคน ซึ่งเธอสามารถเรียนรู้ที่จะเปิดเผยออกมาตราบเท่าที่เธอไม่ได้ต่อสู้หรือซ่อนเร้นมันไว้

ความงดงามเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับทางสังคมเช่นเดียวกับพลังที่อยู่ภายใน ความงามจะเบ่งบานตามกาลเวลา วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า สำหรับ CHANEL ความงามจะค่อยๆ เกิดขึ้นและกลายเป็นความงามในแบบฉบับของตัวเอง แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือในระหว่างนั้น
LE LIFT จะช่วยนำทางให้ผู้หญิงแต่ละคนก้าวเดินไปตามเส้นทางความงามของตัวเอง

ผู้หญิงแต่ละคนมีลักษณะของตัวเอง ครีม LE LIFT สามารถสะท้อนลักษณะของผู้หญิงทุกคน และตอบสนองความต้องการของผู้หญิงแต่ละคนได้ ช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มั่นใจ และสดใสในแบบของตัวเอง
LE LIFT จะมอบความสวยสง่าในแบบของตัวเองให้แก่ผู้หญิงแต่ละคน

ครีมที่เป็นธรรมชาติ
ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร? เธอเป็นมากกว่าเพียงแค่ร่างกาย ผิวพรรณ เซลล์ไฟโบรบลาสท์ หรือหน่วยพันธุกรรม… ผู้หญิงเป็นมนุษย์และมีชีวิตจิตใจ CHANEL Research รู้จักผู้หญิงคนนี้ดี นอกจากนี้ ยังทราบด้วยว่าอายุไม่สำคัญและไม่สามารถส่งผลร้ายต่อผู้หญิงทุกคนได้

ดนตรีประสานเสียงที่แสนไพเราะ
ชีวิตเปรียบเสมือนคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ !
โปรแกรมคอนเสิร์ตแห่งชีวิตนี้ ได้ถูกเขียนไว้ในดีเอ็นเอของคุณแล้ว!
โน้ตเพลง 30,000 ตัวในกลุ่มกรรมพันธุ์ บรรทัดห้าเส้นที่บันทึกตัวโน้ต นักดนตรี เครื่องดนตรี… ในทางทฤษฏี ทุกอย่างมีอยู่แล้วเพื่อบรรเลงดนตรีแห่งความงามของแต่ละคนอย่างไพเราะ… และจากนั้นก็คือการตีความหมาย
ถึงเวลาแล้วที่วาทยากรจะปรากฏตัวเพื่อส่งสัญญาณให้เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นบรรเลงได้อย่างถูกจังหวะเวลา กำหนดการเคลื่อนไหว ชะลอจังหวะเมื่อจำเป็น และกำหนดช่วงเวลาแห่งความเงียบงัน
หากวาทยากรถูกรบกวน ทำงานมากเกินไป หรือเหนื่อยเกินไป ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเสียงรบกวนที่ไม่น่าฟัง
ผลลัพธ์นี้เปรียบได้กับริ้วรอยแรกเริ่มและความหย่อนคล้อยของผิว

ยุคของ EPIGENETICS
การรู้วิธีอ่านโน้ตเพลงไม่สามารถทำให้คุณเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมได้
ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องดีเอ็นเอไม่สามารถอธิบายวิธีการทำงานของหน่วยพันธุกรรมได้
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1942 แต่ Epigenetics (พันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม) เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว ขอบเขตในการวิจัยแบบใหม่นี้จะศึกษากลไกทั้งหมดที่ควบคุมการแสดงออกของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน เป็นความรู้ใหม่ล่าสุดที่มีความหวัง! CHANEL Research ซึ่งพัฒนาไปข้างหน้าเสมอได้ศึกษาสาขานี้เมื่อปี ค.ศ. 2008 และได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่สำคัญบางอย่าง

ทุกมุมมองของกาลเวลา
สิ่งแรกที่ค้นพบคือ ความร่วงโรยขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดกันมา รวมทั้งปัจจัยด้านความเครียดจากภายนอกและภูมิหลังของแต่ละคน สิ่งต่างๆ ก่อให้เกิดริ้วรอยได้ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อาหาร การสูบบุหรี่ ความเหนื่อย ความเครียด และแน่นอนที่สุดรวมถึง อารมณ์ด้านบวกและลบ ความสุขและความเศร้า ความพึงพอใจและความเจ็บปวด… อารมณ์เหล่านี้จะแสดงออกบนผิวหน้า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรา พฤติกรรม และแม้แต่ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ของเรา
MIRS ที่น่าสนใจ
CHANEL ใช้ Epigenetics ในการสร้าง “ชีวภาพของตัวเอง”
หน่วยพันธุกรรมจะสร้างโปรตีนในแต่ละคน แต่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของดีเอ็นเอเท่านั้น ดีเอ็นเอส่วนใหญ่ซึ่งเราเคยคิดว่าไม่ทำงานนั้น อันที่จริงเป็นกลไกควบคุมและปรับตัวที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะใช้ “ตัวสับเปลี่ยน” ทางเคมีที่เรียกว่า microRNA (หรือ miRs) อันเป็นองค์ประกอบขนาดเล็กมากในอาร์เอ็นเอ (RNA) ที่จะปรับการสังเคราะห์โปรตีนโดยอยู่ในขั้นตอนการใส่รหัสอาร์เอ็นเอที่เป็นตัวกลาง กระบวนการควบคุมเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการควบคุม Epigenetics กระบวนการผลิตนี้จะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามสภาพแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารมณ์

กุญแจสู่ความอ่อนเยาว์
จากการทำงานร่วมกับศาสตราจารย์ Melino* ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากผลการศึกษาเรื่องความร่วงโรย ทำให้ CHANEL Research เข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ที่มีต่อโปรตีนสร้างความอ่อนเยาว์ของผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง p63 และ Sirtuin 1 สำหรับผิวที่อ่อนเยาว์ โปรตีนสร้างความอ่อนเยาว์เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการสร้างเนื้อเยื่อ โดยมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาวะคงที่ของเซลล์ ความหนาของผิวชั้นหนังกำพร้า รวมทั้งความหนา ความยืดหยุ่น และความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิมของผิวชั้นหนังแท้ ช่วยกำหนดการเติบโตของไฟโบรบลาสท์ การสังเคราะห์คอลลาเจน และอีลาสตินไฟเบอร์ Glycosaminoglycan และอื่นๆ
* ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีชีวภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสื่อมของเซลล์
ในบรรดา mIRs 1,000 ชนิด CHANEL Research สามารถระบุ 3 ชนิดหลักที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความร่วงโรยของผิวได้ ได้แก่ miR-130a, miR-138 และ miR-191 ซึ่งจะเพิ่มจำนวนขึ้นตามกาลเวลา แต่ยิ่งมีจำนวนมากเท่าใด การแสดงออกของโปรตีนสร้างความอ่อนเยาว์ก็ยิ่งลดลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของผิว

ครีมอัจฉริยะ
จะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์นี้ได้?
CHANEL ประกาศยุติการสูญเสียความสามารถในการควบคุม หลังจากทำการวิจัยมานานหลายปี CHANEL Research ได้พัฒนาส่วนประกอบสำคัญที่สามารถควบคุม miRs บางตัวได้ ด้วยเหตุนี้จึงค้นพบวิธีฟื้นฟูความสมดุลตามธรรมชาติและคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวตามขั้นตอนและวิธีการที่เป็นธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องลงตัว

ส่วนประกอบสำคัญโดย CHANEL
CHANEL Research ไม่หยุดอยู่เพียงแค่การเลือกใช้โมเลกุลที่ดีที่สุดที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังสร้างโมเลกุลเหล่านี้ขึ้นมาด้วย ผลิตภัณฑ์ LE LIFT จะช่วยให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างวิทยาศาสตร์และธรรมชาติขึ้นอีกครั้งจากการใช้พืชที่มีชื่อว่า Edulis 

พืชชนิดนี้ถูกนำมาใช้น้อยมากในเครื่องสำอาง เพราะ Edulis ไม่ได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติอันทรงคุณค่าที่อยู่ภายในเมื่อพบเห็นครั้งแรก แทนที่จะออกดอก พืชชนิดนี้กลับรวมพลังประสิทธิภาพไว้ที่รากซึ่งอุดมด้วยโมเลกุลที่ให้การปกป้องและต่อต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะ ต้นไม้ชนิดนี้ไม่ชอบเปิดเผยตัวตน แต่จะรักษาความลับไว้อย่างน่าอิจฉา จึงทำให้ยากที่จะนำคุณสมบัตินี้ออกมาใช้โดยไม่ทำลายพืชชนิดนี้

โรงงานแห่งธรรมชาติ
CHANEL Research ได้ค้นหาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการสกัดสารเข้มข้นที่ไม่เคยใช้กับเครื่องสำอางมาก่อนเพื่อรวบรวมสารที่เป็นหัวใจสำคัญของ Edulis ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท PAT (Plant Advanced Technologies) ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี PAT เป็นวิธีการต้นแบบที่พืชใช้ในการผลิตส่วนประกอบสำคัญ

จุดกำเนิดแห่งความอ่อนเยาว์
Edulis ถูกนำมาปลูกโดยไม่ใช้ดินภายในเรือนเพาะต้นไม้เคลื่อนที่ รากของ Edulis จะได้รับการฉีดพ่นละอองน้ำที่อุดมด้วยสารบำรุงทุกสามนาที นี่เป็นหลักในการก่อให้เกิดการตอบสนอง โดยความกดดันเชิงบวกนี้จะเสริมการผลิตโมเลกุลเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังด้วยกระบวนการขับสารสำคัญผ่านรากท่ามกลางสภาพแวดล้อมจำลอง

กระบวนการ “รีดสารสำคัญจากพืช” นี้ ทำให้ไม่ต้องตัดดอก ไม่ต้องทำลายพืช และไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสารสกัดบริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้นกว่าสารสกัดที่ได้จากวิธีการแบบเดิมถึง 50 เท่า
3.5-DA* เป็นโมเลกุลต่อต้านริ้วรอยที่มีคุณค่าสูง และเปี่ยมคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นและต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงความสามารถในการควบคุมการเพิ่มขยายจำนวนเซลล์
*ส่วนประกอบสำคัญเฉพาะที่พัฒนาขึ้นสำหรับ CHANEL โดยเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้ว

ผิวที่ได้รับการสร้างใหม่
3.5-DA จะให้คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ ช่วยมอบประสิทธิภาพในการต่อต้านริ้วรอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยยับยั้งการทำงานของ miRs บางชนิดในผิว และกระตุ้นการสร้างโปรตีนให้ความอ่อนเยาว์ ผิวจะมีความสมดุลและสมบูรณ์แบบอีกครั้ง เรียบเนียน คืนความกระชับยืดหยุ่น และมีโทนสีผิวสม่ำเสมอ

ประสิทธิภาพในการผลัดเปลี่ยนผิว
ด้วย LE LIFT ผู้หญิงทุกคนจะสามารถควบคุมความงามของตัวเองได้
เนื้อเยื่อในผิวจะได้รับการ “สานใหม่” วันแล้ววันเล่า ริ้วรอยและรอยย่นที่ลึกจะตื้นขึ้นและเรียบเนียน ใบหน้าจะคืนรูปอีกครั้ง ผิวกลับคืนสู่สภาพเดิม ฟื้นคืนความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นกระชับ

ครีมที่มอบความสวยสง่า
จะเป็นอย่างไรถ้าส่วนประกอบสำคัญที่ก้าวล้ำที่สุดไม่ได้รับการนำมารวมไว้ในสูตรผสมที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถเสนอประสิทธิภาพของหัวใจสำคัญที่อยู่ภายในได้

ประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์จะมีประโยชน์อะไร ถ้าผู้หญิงไม่รู้สึกว่าเธอสวยได้ในทันที ถ้าพวกเธอไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อส่องกระจก และถ้าเธอไม่รู้สึกว่าผิวดีขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

วิทยาศาสตร์ในฝัน
ที่ CHANEL การคิดค้นสูตรผสมคือศิลปะอย่างแท้จริง ครีมแต่ละชนิดเกิดขึ้นจากการผสานรวมความรู้ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ และสัมผัสแห่งความรู้สึกที่น่าหลงใหลเข้าด้วยกันโดยไม่ยอมสูญเสียสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์หรือความน่าพึงพอใจเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
สำหรับ LE LIFT นี้ CHANEL Research ได้พัฒนาสูตรผสมสำคัญตามวิธีการต้นแบบซึ่งอยู่เหนือการวิเคราะห์ประสิทธิผลด้านความรู้สึกแบบเดิม และนับเป็นครั้งแรกในวงการเครื่องสำอางที่มีการนำวิธี Kano มาใช้

การศึกษาที่เป็นมาตรฐาน
แบบจำลอง Kano พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1984 โดยศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่อ Noriaki Kano โดยใช้แบบสอบถามเฉพาะ ที่มีเป้าหมายเพื่อระบุหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจและที่ไม่พึงพอใจ

หลังจากทำแบบสอบถามที่ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านความรู้สึกจำนวน 32 ข้อแล้ว CHANEL Research ได้ทำการศึกษาวิจัยกับสตรีจำนวน 960 คนใน 4 ประเทศ (ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น) เพื่อระบุหลักเกณฑ์ด้านความรู้สึกในการต่อต้านริ้วรอยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
สอง จากผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสอบถาม มีการทดสอบเนื้อผลิตภัณฑ์ 20 ชนิดกับสตรีจำนวน 60 คน (ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น) ซึ่งให้คะแนนตามลำดับโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มองเห็นและสัมผัสได้ ในขณะเดียวกัน เนื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการนำเสนอและกำหนดคุณลักษณะโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผิวสัมผัส เพื่อประเมินความเนียนนุ่ม ความรวดเร็วในการซึมซาบเข้าสู่ผิว ฯลฯ

จากนั้นจะค่อยๆ ปรับหลักเกณฑ์ด้านความรู้สึกสัมผัสทีละน้อยๆ และเหลือสูตรผสม 3 คุณลักษณะ ซึ่งคุณลักษณะแต่ละข้อสามารถตอบสนองความรู้สึกสัมผัสที่ผู้หญิงคาดหวัง ขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิผลในการต่อต้านริ้วรอยที่รู้สึกได้ทันที

ประสิทธิผลสามด้านในการต่อต้านริ้วรอย
จากผลการศึกษานี้ CHANEL Research ได้สร้างสรรค์เนื้อผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม 3 แบบซึ่งให้กลิ่นหอมละมุน
ความต้องการอันดับ 1: LE LIFT CRÈME FINE เนื้อครีมที่บางเบาและสดชื่นจะซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วและเข้ากับผิวได้อย่างแนบเนียน
ความต้องการอันดับ 2: LE LIFT CRÈME เนื้อครีมที่ซึมซาบลงสู่ผิวได้ทันที มอบความรู้สึกเนียนนุ่มและสบายผิว
ความต้องการอันดับ 3: LE LIFT CRÈME RICHE เนื้อครีมที่เข้มข้นและนุ่มนวลจะปกป้องผิวด้วยสัมผัสที่บางเบา

วิธีใช้
ทาครีม LE LIFT ให้ทั่วใบหน้าและลำคอทุกเช้าและเย็นอย่างอ่อนโยน หลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตา
กระปุก 50 ก.
ผ่านการทดสอบจากจักษุแพทย์และแพทย์ผิวหนังแล้ว และไม่ก่อให้เกิดสิว

DATE LAUNCH: 1st OCT 2013

LE LIFT CRÈME   5,120 THB
LE LIFT CRÈME RICHE   5,120 THB

You may also like...