โหมโรงอาเซียน

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องราวของดนตรีในภูมิภาคอาเซียน Bangkok Music Forum ครั้งที่ 6 “ASEAN Overture – โหมโรงอาเซียน”
สีสันทางดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทิศทางของแวดวงดนตรีอาเซียนในอนาคต

โดย อาจารย์อานันท์ นาคคง รับชมการแสดงดนตรีสดจากศิลปินชาวพม่า จากศูนย์ดนตรีคีตมิตร ร่วมด้วยการแสดงดนตรีอาเซียน จากชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ และการแสดงดนตรีอาเซียนประกอบสื่อผสมจาก “วงสีหยด” มาร่วมเปิดหูและเปิดใจให้ดนตรีพาเราก้าวข้ามพรมแดน และเรียนรู้ความแตกต่างด้วยความเข้าใจไปพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ลงทะเบียน 15.30 น. ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนา
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 6 “ASEAN Overture – โหมโรงอาเซียน”
วันที่ : 28 กันยายน 2556
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา : 15.30 – 18.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-214-6630 – 8 ต่อ 530

You may also like...