ลมหายใจชีวิต

“ลมหายใจ” เปรียบได้ดั่งเครื่องหมายของชีวิตทุก ๆ ชีวิตที่ยังดำรงอยู่ เมื่อใดที่รู้สึกได้ถึงลมหายใจของผู้ใด นั่นหมายความว่าผู้นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ ในทางกลับกันหากต้องการทราบว่าผู้ใดยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ก็สามารถใช้ลมหายใจเป็นสิ่งบ่งบอกได้เช่นกัน

‘ชีวิต และ ลมหายใจ’ แม้จะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ก็เป็นสองสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้

“ชีวิต” เป็นเรื่องหลักใหญ่ของมนุษย์แต่ก็เป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพราะสิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือชีวิต แต่สิ่งที่ทำให้แต่ละคนแตกต่างกันคือ ‘วิถี’ ในการดำเนินชีวิต วิถีคนตะวันตก วิถีคนตะวันออก วิถีของแต่ละชาติ วิถีของคนไทย วิถีคนในเมืองหลวง วิถีคนในชนบท วิถีชาวล้านนา หรือ วิถีชาวอิสาน แต่ละกลุ่มชนล้วนมีวิถีของตนที่แตกต่างกัน ซึ่งในความแตกต่างนั้นแฝงไว้ด้วยความงามอันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มชนที่ดำเนินสืบเนื่องกันมา เป็นความงดงามในการดำเนินชีวิต เป็นคุณค่าของชีวิตที่ยังดำรงอยู่

‘เพชร เชิดกลิ่น’ คือศิลปินและจิตรกรผู้มีฝีมือทางด้านงานจิตรกรรม เพชร เคยได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดศิลปกรรมหลายครั้ง อาทิเช่น รางวัลดีเด่น Young Thai Artist Award 2007 และ รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 12 อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ผลิตผลงานศิลปะอันปราณีตออกมาให้ได้ชมอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพชร เติบโตมาในวิถีของชาวอิสาน บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ และคลุกคลีกับช้างมาตั้งแต่เด็ก เมื่อได้เข้ามาศึกษาศิลปะจึงหนีไม่พ้นที่จะให้หลักใหญ่ใจความสำคัญในผลงานของตนคือการถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวที่ได้ประสบพบเห็นและดำเนินรอยตามมาตลอด โดยศิลปินนำช้างมาเป็นตัวแทนถ่ายทอดความงามแห่งวิถีในท้องถิ่นดินแดนบ้านเกิดที่ยังคงดำเนินอยู่ หรือเรียกได้ว่ายังมีลมหายใจอยู่ เพชรเชื่อว่า ‘ชีวิตคือการเดินทาง’ แต่ไม่ว่าตัวเราจะเดินทางไปอยู่ที่ไหน วิถีที่สืบทอดมาจะติดตัวเราไปด้วยทุกที่

วิถีอีสานในมุมมองของเพชร คือวิถีชีวิตของคนอิสานซึ่งผูกพันกับช้าง มีช้างเป็นดั่งเพื่อนคู่กาย และมีข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ หลายคนอาจมองช้างเป็นเพียงเครื่องมือทำมาหากินอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่สำหรับศิลปิน เพชรมองว่าช้างคือเพื่อน ช้างก็เหมือนคน เพชรจึงได้นำช้างมาเป็นตัวแทนของคนอิสานหรือแม้แต่คนไทย มิใช่เพราะช้างได้ชื่อว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง แต่เพราะศิลปินมีความผูกพันกับช้าง และเมื่อศิลปินจะพูดถึงวิถีชีวิตที่ตนได้สัมผัสจากบ้านเกิด แน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็ย่อมจะเป็นช้าง

ด้วยลมหายใจแห่งชีวิตที่ยังดำเนิน และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอความงามของวิถีแห่งลูกอิสานนำพาให้ศิลปินชาวสุรินทร์ ‘เพชร เชิดกลิ่น’ ตัดสินใจเดินทางจากแดนอิสานสู่มหานครเพื่อนำผลงานศิลปะมาแสดงต่อสาธารณชนให้ได้ชื่นชมกัน ในนิทรรศการ “ลมหายใจชีวิต” นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะจะได้ชมความงามแห่งวิถีไทยที่เริ่มจะหาดูได้ยากขึ้นในปัจจุบัน ผ่านการถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบอย่างวิจิตรงดงาม

พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556  เวลา 19.00 น. 

นิทรรศการ : “ลมหายใจชีวิต”
ศิลปิน : เพชร เชิดกลิ่น
วันที่ : 7 กันยายน 2556 – 6 ตุลาคม 2556
สถานที่ : Maya’s Secret gallery
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Maya’s Secret gallery
โทร : 02-6352288, 084-386-7272
โทรสาร : 02-6352288
อีเมล์ : info@mayasecretgallery.com, mayasecretgallerybangkok@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.mayasecretgallery.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/mayasecretgallerybangkok

 

 

You may also like...