เปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด สานศิลป์ อิงธรรม

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “สานศิลป์ อิงธรรม” ผลงานของ ศิลปินกลุ่มรสศิลป์ นำโดย วิษุวัติ พีสะระ ประธานกลุ่มฯ เพื่อนำรายได้สมทบทุน สมาคมรวมปัญญาคนพิการ

โดยมี มร.โซราบ คุกเรจา, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, วิเชียร มีนิ่ม, วรเชษฐ พรหมหนู, อมรรัตน์ ขวัญชุม และฯลฯ ร่วมงาน จัดโดย อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

You may also like...