A Summer Page

เด็กวัยเริ่มแตกเนื้อหนุ่มสามคนตกลงใจขี่จักรยานไปเที่ยวบนภูเขาเมียวจินดาเขะ ด้วยกันในระหว่างปิดเทอมฤดูร้อนและได้พบกับประสบการณ์ที่น่าจดจำร่วมกัน

 

Directed bycted by OIKAWA Yoshihiro (及川善弘): ความยาว 92 นาที
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2556
เวลา : 18.30 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.jfbkk.or.th

ที่อยู่ : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-260-8560-4

ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นบางเรื่องที่ระบุไว้
ชมฟรี ณ ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วันศุกร์ เวลา 18.30 น.

You may also like...