มายาคติทางเพศ

ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน สื่อทางเพศก็ได้รับการพัฒนาอย่างไร้ขอบเขตเช่นกัน จากตัวอักษรและรูปภาพในอดีตมาเป็นภาพยนตร์ และคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล สื่อลามกที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

คือ กลุ่มสิ่งพิมพ์ กลุ่มภาพยนตร์หรือ และกลุ่มคอมพิวเตอร์ สิ่งเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ ซึ้งข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ อารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติและอุดมคติส่วนตัว ของข้าพเจ้าที่ได้รับอันเป็นผลกระทบมาจาก ภาพลามกอนาจารที่ปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแปลเปลี่ยนค่าของภาพลามกอนาจารที่ดาษดื่นอยู่ตามสื่อต่างๆ ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนั้น เป็นสิ่งที่ไร้ซึ้งคุณค่า แปลเปลี่ยนเป็นงานศิลปะอันเลอค่า โดยใช้ความเป็นสุนทรียศาสตร์ตลอดจนกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดเป็นมายาคติทางเพศที่งดงามตามอุดมคติของศิลปิน

 

นิทรรศการ : “มายาคติทางเพศ”
ศิลปิน : จามร นิ่มนาค
วันที่ : 30 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2556
สถานที่ : number1gallery (อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย) กรุงเทพฯ
ติดต่อโทร : 02-630-2523 ,083-445-8333
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.number1gallery.com/

You may also like...