เปิดยิ่งใหญ่นิทรรศการ สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดนิทรรศการ “สามศิลปิน สร้างศิลป์   ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย” อย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี คุณลักษณ์ วัจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ศ. ปรีชา เถาทอง, อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ธ.ก.ส. และแขกผู้มีเกียรติ

 อาทิ  ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, คุณปัญญา นิรันดร์กุล, คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ฯลฯ ร่วมในพิธีเปิด ในโอกาสเฉลิมฉลองการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บางเขน ถนนพหลโยธิน

นิทรรศการ “สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย” จัดแสดงผลงานของ ศ. ปรีชา เถาทอง, อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ. ปัญญา วิจินธนสาร อาทิ ภาพจิตรกรรมชุด “ข้าวทิพย์”  ซึ่ง ธ.ก.ส.จัดพิมพ์เป็นสลากออมทรัพย์ทวีสินในปีนี้ รวมถึงผลงานที่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อนและศิลปกรรมชิ้นสำคัญของศิลปินชั้นครูทั้ง 3 ท่านอีกมากมาย ภายในงานยังเปิดรับฝากเงินสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด “ข้าวทิพย์” โดยศิลปินทั้ง 3 ท่านจะผลัดเปลี่ยนกันมาเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกทุกวัน ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการด้วย

เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ชื่นชมงานศิลปะทุกท่านไม่ควรพลาด งานนิทรรศการ “สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย”  เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 5 พฤษภาคม ศกนี้  เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ห้องโถงนิทรรศการชั้น 2  อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน ถนนพหลโยธิน

โดย ธ.ก.ส. มีแนวความคิดให้เป็นอาคารแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้มีทั้งหอจดหมายเหตุ, พิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่บอกเล่าประวัติและเรื่องราวของ ธ.ก.ส., ห้องสมุด และห้องจัดแสดงผลงานศิลปะซึ่งเป็นต้นแบบของสลากออมทรัพย์ทวีสิน ที่ ธ.ก.ส. ได้เชิญศิลปินผู้มีชื่อเสียงในแขนงต่างๆ มาร่วมสร้างสรรค์และออกแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างมาก ตลอดจนนำเสนอประวัติการจัดทำ และจัดแสดงสลากฉบับจริงตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบัน

โดย ธ.ก.ส.ได้รับการชื่นชมจากศิลปินชั้นครูทั้ง 3 ท่านว่าเป็นองค์กรที่นอกจากเป็นกำลังหลักด้านธุรกรรมและทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการใช้ศิลปะในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีในวิถีชีวิตของเกษตรกร เป็นสื่อในการเข้าถึงประชาชนในทุกสาขาอาชีพให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพของเกษตรกรไทยผ่านสลากออมทรัพย์ทวีสินอีกด้วย

You may also like...