เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 ปิดฉากลงด้วยความประทับใจ

สร้างสถิติสูงสุด 165 คณะจาก 80 ประเทศทั่วโลกมาร่วมงาน มากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาตั้งแต่ปี 2551 ชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมและร่วมกิจกรรมกว่าล้านคน ทำรายได้ให้การท่องเที่ยวประมาณ 45 ล้านบาท คณะหุ่นนานาชาติประทับใจการต้อนรับของคนไทยชื่นชมเป็นโอกาสสำคัญให้เรียนรู้ศิลป วัฒนธรรมหุ่นได้อย่างกว้างขวาง และจุดประกายการอนุรักษ์สืบสานศิลปะหุ่นไทยต่อไป

โรงละครแห่งชาติ / นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดเทศกาล หุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 ที่โรงละครแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารองค์กรที่ร่วมสนับสนุน กรรมการสมาพันธ์หุ่นโลก และคณะหุ่นนานาชาติและคณะหุ่นไทยร่วมในพิธี โดยมีการแสดงหุ่นหลวงเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามรบกามนี จากคณะหุ่นหลวงครูไก่ – อาจารย์สุรัตน์ จงดา เป็นการแสดงชุดพิเศษของไทย อันเป็นการนำหุ่นหลวงโบราณที่มีอายุหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งนับเป็นหุ่นยุคแรกๆ ของไทย และได้รับความนิยมเป็นมหรสพหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ภายหลังไม่มีผู้สืบทอดการทำและการเชิดหุ่นหลวงซึ่งมีกลไกและลักษณะพิเศษโดยมีวิธีการเชิดอ่อนช้อยจากด้านล่างสู่ด้านบนซึ่งต่างจากหุ่นทั่วไป คณะครูไก่จึงจัดทำขึ้นใหม่ 20 ตัว สำหรับนำมาแสดงในงานนี้โดยเฉพาะ จากการศึกษาองค์ความรู้และฝึกหัดเชิดตามแบบวิธีโบราณ เพื่อนำมาเผยแพร่และสืบสานศิลปะซึ่งเป็นมรดกของชาติต่อไป จากนั้นปิดฉากลงด้วยพิธีการประกาศรางวัลโดยกรรมการสมาพันธ์หุ่นโลก

ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเป็นเจ้าภาพจัด เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet in Bangkok, Thailand 2014) ตลอดระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน ศกนี้ ณ สถานที่จัดแสดงกว่า 10 แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสยามพารากอน ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยมีการแสดงและกิจกรรมที่หลากหลายครบถ้วน ทั้งการแสดงสำหรับผู้ชมทุกกลุ่มอายุ ภาพยนตร์ วิดีโอ การอบรม-สัมมนา นิทรรศการศิลปะหุ่นไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตลอดจนการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมต่างๆ สำหรับเยาวชนและครอบครัว โดยเปิดให้ชมและร่วมกิจกรรมฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกรายการ

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า “การจัดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 มีจำนวนคณะหุ่นที่เข้าร่วมงานรวม 165 คณะ จาก 80 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยคณะหุ่นจากอเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย เอเชียและยุโรป จำนวน 104 คณะ จาก 71 ประเทศ คณะหุ่นจากอาเซียน 11 คณะ จาก 8 ประเทศ และคณะหุ่นจากประเทศไทย 50 คณะ โดยมีผู้สนใจร่วมชมการแสดงและร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการชมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ กว่าล้านคน การจัดงานในครั้งนี้ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวราว 45 ล้านบาท และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งของประเทศไทยและนานาชาติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ ยังได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากทั้งด้านความแปลกใหม่ และความสวยงามทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละประเทศอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นการจุดประกายให้เกิดการถ่ายทอดศิลปะการแสดงหุ่นให้กับเยาวชนทั่วประเทศอีกด้วย นับว่าการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงความงามทางศิลป วัฒนธรรมอย่างแท้จริง”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรุงเทพมหานคร สมาพันธ์หุ่นโลก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอแสดงความยินดีกับคณะหุ่นที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณคณะหุ่นทุกคณะที่มาสร้างสีสัน มอบความสุขสนุกสนานให้แก่ผู้ชม ซึ่งมั่นใจว่าการแสดงของทุกคณะได้สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้ผู้ชม รวมถึงนักแสดงด้วยกัน โดยทุกท่านมีส่วนสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหุ่นอันน่าชื่นชม ที่จะสืบทอดสู่คน รุ่นหลังต่อไป”

ด้าน มร. ร็อด เพโทรวิค กรรมการสมาพันธ์หุ่นโลก ให้สัมภาษณ์ว่า “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นับเป็นคาร์นิวัลที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ โดยมีจำนวนคณะหุ่นและจำนวนประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดเทศกาลหุ่นโลกมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้คณะหุ่นนานาชาติได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านหุ่นระหว่างกันอย่างกว้างขวางมาก และหลายๆ คณะยังมีโอกาสได้ร่วมงานลอยกระทงของไทยซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่ง”

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) –สสปน. ได้ประสานความร่วมมือในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่คณะหุ่นที่มาร่วมในเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 ครั้งนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพจากหน่วยงานและคนไทยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ และคณะหุ่นหลายคณะได้แสดงความชื่นชมในความพร้อมของประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จในการจัดงานระดับโลกได้อย่างเรียบร้อย

นอกจากนี้ การจัดเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 ยังเป็นงานสำคัญที่เปิดโอกาสให้คณะหุ่นไทยและเครือข่ายหุ่นเยาวชนของไทยได้ต้อนรับและร่วมแสดงกับคณะหุ่นนานาชาติ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมหุ่นของไทยต่อไป รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกันจัดขึ้นในพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หรือหอศิลป์เจ้าฟ้า เป็นการกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กๆ มีความสนใจและรักในศิลปะเกี่ยวกับหุ่นด้วย โดยมีเยาวชนกับครอบครัว และผู้สนใจมาชมการแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมที่หอศิลป์เจ้าฟ้า รวมถึงที่อื่นๆ ในงาน เช่น การสอนทำหุ่นเปเปอร์มาร์เช่ขนาดยักษ์โดยสภาเด็กและเยาวชนจิตวิญญาณห้วยแร้ง จังหวัดตราด และการทำหุ่นมือโดยคณะเจ้าขุนทองสนามหลวง รวมแล้วเกือบ 20,000 คน ซึ่ง สสส. และ สสย. เตรียมจัดกิจกรรมต่อยอดขยายผลให้เครือข่ายเยาวชนสืบสานหุ่นไทยต่อไป

“เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ ๒๐๑๔” จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.), มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และศูนย์การค้าสยามพารากอน

รางวัลที่มอบในพิธีปิดเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014
1. Best Film $1,000.00
ภาพยนตร์หุ่นยอดเยี่ยม
“Don Quixote” – Steven Ritz Barr Productions Hollywood, USA

2. Best Video $1,000.00
วิดีโอหุ่นยอดเยี่ยม
“Soy Callejero” – Hilos Company, Colombia

3. Best Puppet Design $1,000.00
ศิลปะการออกแบบหุ่นยอดเยี่ยม
“The Seven Headed Fairy” – Budapest Puppet Theatre, Hungary

4. Best Scenography $1,000.00
ออกแบบฉากและการแสดงยอดเยี่ยม
“Valentino” – Figurentheater Vlinders & Co., Belgium

5. Best Animation $1,000.00
ศิลปะการเชิดหุ่นยอดเยี่ยม
Myanmar Traditional Puppet Theatre” – Htwe Oo Myanmar, Myanmar

6. Best Actor $1,000.00
นักแสดงชายยอดเยี่ยม
Caio Stolai for “Dust Circus” – Brazil

7. Best Actress $1,000.00
นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม
Olga Donets for “Scarlet Flower”, Russia

8. Best Director $1,000.00
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม
Enzo Toma for “Paladins of France”, Italy

9. Best Traditional Show $1,000.00
ศิลปะการแสดงหุ่นประเพณียอดเยี่ยม
“Dom Roberto” – S.A. Marionetas Teatro Bonecos – Portugal

10. Best Original Show $ 1,000.00
ศิลปะการแสดงหุ่นแบบดั้งเดิมยอดเยี่ยม
“About a Boy who Drew” – Bratislava Puppet Theatre, Slovakia

11. Best Street Show $ 3,000.00
ศิลปะการแสดงหุ่นแบบ Street Show ยอดเยี่ยม
“India Harmony Dance” – Masti-Makers Dance Group, India

12. Best Children’s Show $ 3,000.00
การแสดงหุ่นสำหรับเด็กยอดเยี่ยม
“Pedro Del Castillo” – Teatro Tutiteres, Argentina

13. Best Artistic Creation $ 5,000.00
ศิลปะสร้างสรรค์การแสดงยอดเยี่ยม
“Metamorphosis” – World of Puppets by Bernd Ogrodnik, Iceland

14. Grand Prix – The Best Carnival show $10.000.00
รางวัลเกียรติยศ การแสดงยอดเยี่ยมในเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014
“The Melody of Homelands” – The Vietnam Puppetry Theatre, Vietnam

สุขกมล งามสม
เบอร์โทร : 089-484-9894
อีเมล : sukkamon12@gmail.com

You may also like...