Preecha Thaothong

ปรีชา เถาทอง

เกิด : 27 เมษายน 2491 กรุงเทพ

การศึกษา : ปริญญาตรีและโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Diploma of Drawing Academy Bella Arte จากประเทศอิตาลี

ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม พ.ศ. 2522 และในพ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป้นอาจารย์สอนศิลปะผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์มากว่า 40 ปี ในด้านการสร้างสรรค์พร้อมผสมผสานกับการศึกษาค้นคว้าวิชาการศิลปะ อีกทั้งยังได้ค้นพบทฤษฎีแสงเงา โดยนำไปสร้างสรรค์ผลงานในแบบนามธรรมที่มีบุคลิกเฉพาะตัวและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จสูงสุด เคยได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมกว่า 17 รางวัล และยังได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี จากการประกวดครั้งที่ 1 พ.ศ. 2517 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จากประสบการณ์ทำงานศิลปะอันยาวนาน ทำให้ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการวาดภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานจิตรกรรม “ป่าหิมพานต์” ซึ่งผลงานศิลปกรรมชุด “แสงเงาในศาสนสถานสามเหลี่ยมวัฒนธรรม” ได้จัดแสดงพร้อมกับผลงานจิตรกรรมชุดป่าหิมพานต์ตามพระราชเสาวนีย์ ณหอศฺลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผลงานศิลปะเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ปรีชาเป็นศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในงานด้านบริหารอีกหลายตำแหน่ง เช่น เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย

Preecha Thaothong

The Professor of Thai Art Department

Born : 27 April 1948, Bangkok

Education : Graduation Bachelor and Master Degrees from The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, as well as Diploma of Drawing Academy Bella Arte, Italy

Preecha Thaothong has been highly recognized as the Artist of Distinction since 1979, As the prominent art teacher with more than 40 years of experiences in art, he held the position of Professor of Department of Thai Art, faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University in 2006. He discovered the theory of light and shade which was integrated into his unique abstract artworks. His great success was culminated and brought him more than 17 awards from art exhibitions.

Because of his excellent experiences in art, he was one of the artist who drew illustrations for “Pra Mahachanok” written by His Majesty the King, as well as worked for Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindorn. Lately, he created the series of paintings namely “Himmapan Forest”, according to the Royal Command of Her Majesty the Queen, which were exhibited together with “The Light Shade in the Triangle of Culture” His past and present artwork are considered as a proof of his being a competent contemporary artist of Thailand. In addition to his valuable contribution to the nation, he also plays an important role in administrative positions including Dean of faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Executive Committee of the Queen’s Gallery and President of Council of Dean of Art, Thailand.

You may also like...