นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล 15 ผลงานคุณภาพ

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ประกอบด้วยงานเขียน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม รางวัลชนะเลิศเป็นของ “พัชรี มีสุคนธ์ และวินิจ ยีสมัน”

ที่กลับมาคว้ารางวัลชนะเลิศอีกครั้งในผลงานชื่อ “กล่องสุดถนอม” ด้านประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ ผลงานเรื่อง “อึเธอ…ฉันขอนะ” โดย รัตนา โพธิรัชต์ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง และประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวน รางวัลชนะเลิศได้ “ชูชาติ ทรัพย์นิธิ” นักเขียนหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการประกวดจากเวทีไหนมาก่อน กับผลงานเรื่อง “ภารกิจปริศนา”

ภายในงานประกาศผลและมอบรางวัล นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยคุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมฟังเสวนาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ผศ.รพินทร ณ ถลาง คุณเกศินี วัฒนสมบัติ คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล คุณพินิจ นิลรัตน์ และผศ.สกุล บุณยทัต ถึงผลการตัดสินอย่างเจาะลึก วิเคราะห์กันเล่มต่อเล่มรวม 15 ผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัล

นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  กล่าวว่า “นานมีบุ๊คส์อะวอร์ดในปีนี้มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และพบว่าผู้ส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นกว่าทุกครั้ง จึงทำให้เนื้อหาและรูปลักษณ์เกิดความแปลกใหม่มากขึ้น อาทิในประเภทนิทานภาพ และหนังสือภาพสำหรับเด็ก เห็นได้ชัดว่ารูปภาพประกอบมีสีสันสวยงาม มีลายเส้นที่แปลกใหม่และทันสมัย การเลือกใช้สีที่ไม่ฉูดฉาดมากนัก แต่น่าดึงดูดใจ ส่วนประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทที่เป็นที่นิยม ในครั้งนี้พบว่าเป็นงานเขียนที่ซับซ้อนและประณีตมากยิ่งขึ้น ผูกปมเอาไว้อย่างแน่นหนา แต่สามารถตามคลี่คลายจนหมด สมแล้วที่เป็นงานเขียนประเภทสืบสวนสอบสวน นานมีบุ๊คส์ มีความภาคภูมิใจที่ได้ส่งเสริมให้คนไทยมีผลงานคุณภาพเทียบเท่างานแปลต่างประเทศภายใต้โครงการนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด”

ผลการประกวดรางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ และประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวน

ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “กล่องสุดถนอม” โดย พัชรี  มีสุคนธ์  และวินิจ  ยีสมัน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “ต้องดีขึ้น (อีกนิดหนึ่ง)” โดย ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “ผมอยากเป็นนักบิน” โดย ภัทรวินท์ รัศมิแพทย์ และรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง  “ขอบคุณนะช้างตุ้ย” โดย อัญชลี  อารีย์วงศ์  “แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม” โดย สุพรรณี  นามวงษ์ และ วิทิตา บุญสุภาพ และ “ออกไปนะเจ้าปีศาจ!” โดย เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก

ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “อึเธอ…ฉันขอนะ” โดย รัตนา  โพธิรัชต์  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “ก้อนเมฆมีน้ำใจ” โดย นภัสสร  ไชยมโนวงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “ตะล็อก ก๊อกแก๊ก” โดย อินทรายุธ เทพคุณ และพาณี อิทธิบำรุงรักษ์ และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง “ต้นหอมไปลอยกระทง” โดย พิศิษฐ  รัตนวงศ์ และ “หนูทำได้” โดย ฐิติมา  เจริญดี

ประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ภารกิจปริศนา” โดย ชูชาติ ทรัพย์นิธิ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “บ่วงเชือก” โดย พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง “นักสืบหลังเลนส์” โดย คีตาญชลี แสงสังข์ และ เรื่อง “เงาอำพราง” โดย ทอมมัส โฟเกิล และรางวัลชมเชย ไม่มีผลงานที่เหมาะสมได้รับรางวัล

 

 

You may also like...