หอศิลป์ตาดู

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิศักดิ์ สนจด (ยืนแถวหลัง คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ ภายใต้การบริหารงานของ “มูลนิธิไทยยานยนตร์” ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะลาซาล (Laselle College of The Arts) ประเทศสิงคโปร์

นำโดย  Professor Yvonne Spielmann (ยืนแถวหน้า คนที่ 7 จากขวา) และ Professor Selleh Bin Japar (ยืนแถวหลัง คนที่ 4 จากซ้าย) ที่เข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังการอธิบายความเป็นมาและผลงานต่างๆ ของหอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์

นอกจากนี้ ได้นำมาเยี่ยมชมนิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย Raj Loesuang and The Boy Hormtientong ที่เป็นความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ กับหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีศิลปิน “สมบูรณ์ หอมเทียนทอง” แนะนำผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านความคิด แรงบันดาลใจ และเทคนิคการวาดภาพ ให้แก่บรรดาคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยดังกล่าว

สำหรับการเยี่ยมชมงานนิทรรศการและหอศิลป์ไทยยานยนตร์ของคณะศึกษาวิทยาลัยศิลปะลาซาลในครั้งนี้ ทางหอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับบรรดานักศึกษาเหล่านี้ รวมถึงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาฝีมือของตนเอง เพื่อรองรับการเติบโตของ AEC ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

You may also like...