สสวจัดประกวดหนังสั้น 2013

สสว. ส่งเสริม SMEsไทย จัดประกวดเรื่องเล่า/หนังสั้น 2013

คุณปิยะชนก ลิมปะพันธ์ (ที่4จากขวา) กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคุณชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต (ที่3จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดเทศกาลการประกวดเรื่องเล่าและหนังสั้น 2013 หรือ Cultural Festival Touchdown Thailand 2013 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ของไทย สร้างโอกาสทางการตลาดผ่านสื่อเรื่องเล่าและหนังสั้น โดยมีคุณกอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิศิษฐ์ (ที่2จากขวา) นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย คุณดวง มนตร์ลดา พงษ์พานิช (ที่4จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณเซน-เดอะสตาร์ 6(ที่1จากขวา) ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆนี้

You may also like...