องค์ประกอบของศิลปะ

สุดยอดคัมภีร์ชิ้นเอกจากปรมาจารย์แห่งวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือของนักศึกษาศิลปะ และผู้ต้องการฝึกฝนการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์

โดยผู้เขียนปรับปรุงและเขียนเพิ่มเติมจากเอกสารคำสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ที่ใช้สอนอยู่ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์กับ บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด เมื่อปี 2544 จำนวนพิมพ์ซ้ำประมาณ 6 ครั้ง ในครั้งนี้สำนักพิมพ์นำมาตีพิมพ์ใหม่ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น

ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะ และเคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑

นักเรียนที่ต้องการสอบเข้าคณะทางศิลปะ นักศึกษาที่เรียนวิชาศิลปะ ครูอาจารย์ที่สอนศิลปะ และผู้ที่ต้องการฝึกฝนการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ย่อมต้องซื้อหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอน

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9786167080024
สำนักพิมพ์ :  อมรินทร์
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...