Design Excellence Award

โครงการ DEmarkเวทีประชันฝีมือนักออกแบบไทยเพื่อเป็นประตูสู่การแข่งขันในระดับสากลประสบความสำเร็จตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2013สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ได้ดำเนินโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รางวัลนี้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของไทย มุ่งสู่มาตรฐานการออกแบบที่มีความทัดเทียมระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยโดยมีเป้าหมายให้สินค้าไทยเป็นผู้นำด้านการออกแบบในอาเซียน และอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย

ร้อยเอกสุวิพันธ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานออกแบบของไทยโดยเฉพาะสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้-ของตกแต่งบ้าน และสินค้าแฟชั่น ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดสากล สร้างชื่อเสียงและทำรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก
“ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยความเข้าใจพื้นฐานของการทำการตลาดแบบสากลโดยใช้อัตลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นตัวแปรในการสร้างความแตกต่างจากสินค้าจากประเทศอื่น รวมถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐในการส่งเสริมผลงานออกแบบของไทยสู่สากล”

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึง รางวัล Design Excellence Award (DEmark) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี และมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยเห็นได้จากมีการพัฒนาด้านการออกแบบของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  จากผลงานของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการออกแบบที่มีความทัดเทียมกับระดับสากล

“ปัจจุบันการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลต้องมีแนวคิดในการออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งาน , คำนึงถึงสังคม , รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับนั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณค่าของงานฝีมือ เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูงที่มีตลาดเติบโต โดยเฉพาะ Boutique store กลุ่มลูกค้าโครงการตกแต่งโรงแรมระดับ 5 ดาวทั้งในและต่างประเทศ”ร้อยเอกสุวิพันธ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

สำหรับโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีหรือรางวัล DEmarkได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Institute of Design Promotion (JDP)ในการกำหนดทิศทางของรางวัลซึ่งมีที่มาจากรางวัล G-mark ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรางวัลนี้มีส่วนช่วยผลักดันให้สินค้าจากญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับเรื่องการออกแบบที่ดีทั้งจากผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ

ด้าน ม.ล. คฑาทอง  ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรางวัลDEmarkว่ามีความสำคัญในฐานะของเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี และเครื่องมือทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการไทยสำหรับในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ“Release Your Creativities มุ่งสู่ขีดสุดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์” โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 5 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 นี้และมีการตัดสินผลงานวันที่12 – 13มิถุนายน 2556เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมนิทรรศการ “Demark Show 2013”ในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2556ณ Crystal Design Center (CDC)

ม.ล.คฑาทอง เปิดเผยต่อว่า ผู้ประกอบการไทย ที่ได้รับรางวัล DEmarkจะได้รับการสนับสนุนผ่านเข้ารอบที่สองของการตัดสินรางวัล Good Design Award (G-mark) ของประเทศญี่ปุ่น พร้อมจัดแสดงผลงานภายในงาน Good Design Exhibition ณ  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน

อีกทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล DEmarkและ G-mark ยังได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์โดยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ ความร่วมมือ DEmarkและ G-mark โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสร้างความแตกต่าง สร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะนำสินค้าที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าทั้งในและนอกประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์  TIFF 2013 (วันที่ 13 – 17มีนาคม 2556)  งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านBIG & BIH April 2013 (วันที่ 18 – 23เมษายน 2556)  นิทรรศการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบของไทยภายใต้โครงการ Demarkณ งาน Milan Design Week เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ในวันที่ 9 – 14เมษายน 2556และในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า DEmark ร่วมกับห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

“สำหรับปีนี้เราคาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน 400 ราย ซึ่งในปีนี้มีการเพิ่มประเภทรางวัลใหม่คือ กลุ่มกราฟิกดีไซน์ นอกเหนือจาก 5 กลุ่มหลักคือ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์,  กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ , กลุ่มสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ , กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม,  กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์สินค้าสุขภาพและความงามตลอด 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2551-2555 มีผู้ได้รับรางวัล DEmark ทั้งสิ้น 342 รายการได้รับรางวัลG-mark 170 รางวัล และมีแนวโน้มผู้สมัครให้ความสนใจมากขึ้นทุกปี”

ม.ล. คฑาทอง ฝากทิ้งท้ายว่า ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ติดแบรนด์DEmarkในแง่ของการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้สินค้าที่มีการออกแบบดี  สินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณภาพและมาตรฐานสูง มีนวัตกรรม เทคโนโลยีหรือวัสดุใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้อีกด้วย

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร และสมัครออนไลน์ทาง www.demarkaward.net

Design Excellence Award (DEmark) จุดพลังสร้างสรรค์ผู้ผลิตไทยสู่ผู้นำการออกแบบแนวหน้าแห่งเอเชีย

 

 

 

You may also like...