มอบรางวัล RECO Young Designer

อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการการประกวด RECO Young Designer Competition 2012 คุณสุจิตรา โลเฮีย กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการการประกวด RECO Young Designer Competition 2012 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Design for Sustainability สรรค์ศิลป์ เพื่อความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 นี้ เวลา15.00 -18.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ดิจิตอลเกทเวย์ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยโครงการฯ นี้ มุ่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบแฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภท โพลีเอสเตอร์ และ PET หวังผลักดันบทบาทนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ออกสู่ระดับสากลและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยในฐานะแหล่งลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์อินโดรามา เวนเจอร์สที่ดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และดูแลสิ่งแวดล้อม

 

You may also like...