แมคเบธ

บทละครเรื่องเยี่ยมจากกวีเอกของโลก “วิลเลียม เชกสเปียร์” บทละครแนวโศกนาฏกรรมอันหนักหน่วง เรื่องราวความทะเยอทะยานอันไม่มีที่สิ้นสุดจนนำพาชีวิตไปสู่ความหายนะ

ส่วนหนึ่งจากคำนิยมของรองศาสตราจารย์ ดร.สดใส พันธุมโกมล ศิลปินแห่งชาติ สาขาสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและโทรทัศน์) ประจำปี 2554

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เขียนคำนิยมสำหรับบทละครที่รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์ ได้คัดเลือกมาทำเป็นบทภาษาไทยจากวรรณกรรมการละครที่ยิ่งใหญ่ของวิลเลียม เชกสเปียร์ เพราะชื่นชมและมั่นใจในความเป็นอัจฉริยะของรองศาสตราจารย์นพมาสที่จะสามารถทำให้บทละครภาษาไทยที่แปลจากปลายปากกาของเชกสเปียร์มีความงดงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้ต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษเลยแม้แต่น้อย นอกจากนั้น บทละครในชุดนี้ยังได้รับความกรุณาจากอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้วาดภาพปกและภาพประกอบ ซึ่งย่อมทำให้บทละครเรื่อง แมคเบธ และบทละครทุกเรื่องที่นำเสนอในชุดนี้ มีความเพียบพร้อมและสมบูรณ์ทั้งในแง่ศิลปะและวรรณกรรมอย่างหาที่เปรียบมิได้

ข้าพเจ้าเคยสอนบทละครเรื่อง Macbeth ของวิลเลียม เชกสเปียร์ เป็นวิชาหนึ่งของแผนกวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งข้าพเจ้าสอนเป็นภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์ เป็นหนึ่งในนิสิตในชั้นเรียนวิชานี้อยู่ด้วย หลังจาก รศ.นพมาสเรียนจบและเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละครต่อมา วิชาหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้สอนคือ การอ่านและแปลบทละคร เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชานี้ รศ.นพมาสเกิดแรงบันดาลใจให้แปลเรื่อง แมคเบธ และยังได้ใช้บทละครที่แปลในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆของภาควิชาศิลปการละครต่อมา รวมทั้งได้กำกับละครเรื่องนี้ เป็นละครปฐมฤกษ์ของศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วย

แมคเบธ เป็นวรรณกรรมบทละครที่เปี่ยมด้วยคุณค่าอย่างยากจะหาเรื่องอื่นใดเทียบได้ มีความโดดเด่นทั้งในลักษณะการดำเนินเรื่อง การวางตัวละคร การใช้ภาษา ภาพพจน์ อุปมาอุปไมย และแก่นของเรื่องที่ลึกซึ้งน่าประทับใจ น่ายินดีที่แวดวงการศึกษาศิลปะการละครของไทยเรา ได้มีบทละครชิ้นเอกของโลกวรรณกรรมในภาคภาษาไทยไว้ศึกษาอีกเรื่องหนึ่ง

ผู้เขียน : วิลเลียม เชกสเปียร์
ผู้แปล : Nopamat Veohong
ผู้วาดภาพประกอบ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9789742474720
สำนักพิมพ์ :  แพรวสำนักพิมพ์
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook
 

You may also like...