ไม่มีความจริงใดใดในจักรวาล

ไม่มีความจริงใดใดในจักรวาล (No Absolute Truth In The Universe) คือชื่อของนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอเนื้อหาทางธรรมะของพระพุทธศาสนา โดยนำมาสื่อสารและสร้างสรรค์ให้เข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างซื่อตรง

เพื่อจุดประกายพุทธิปัญญาให้กับผู้เสพงานศิลปะ และสร้างศรัทธา ความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมะของพระพุทธเจ้า ผ่านงานศิลปะร่วมสมัย อันประกอบด้วยผลงานของ เกสวิตา รอตพันธ์, ไชโย โล่ห์อมรปักษิณ, พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ และองอาจ โล่ห์อมรปักษิณ

ในงานนิทรรศการครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลลัพธ์แห่งการผสมผสานระหว่างความต่างกันของเทคนิคและวิธีการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพวาด งานประติมากรรม ภาพถ่าย การจัดวางและความเข้าใจในธรรมะ ของศิลปินทั้ง 4 ท่าน ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เสพงานให้ได้เห็นธรรมะในหลากหลายมุมมอง และน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์วงการศิลปะและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ผู้คนสืบต่อไป

พิธีเปิดในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : ไม่มีความจริงใดใดในจักรวาล
ศิลปิน : เกสวิตา รอตพันธ์, ไชโย โล่ห์อมรปักษิณ, พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์, องอาจ โล่ห์อมรปักษิณ
วันที่ : 25 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดโทร : 02-214-6637-8

 

You may also like...