โรคของปอด

รู้เท่าทัน 16 โรคของปอด 6 โรคที่สัมพันธ์กับปอด และ 11 ภาวะอาการสำคัญ ที่จำเป็นต้องรู้ ถ้าจะได้นึกถึงโรคภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับปอด คนส่วนใหญ่มักคิดถึงโรคปอดบวม วัณโรค มะเร็งปอด

แต่เนื้อหารของหนังสือเล่มนี้ทำให้รู้ว่าโรคภัยเกี่ยวกับปอดมีเยอะอย่างไม่น่าเชื่อ หลายโรคไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสัมพันธ์กับโรคของปอด เช่น ไข้หวัดต่างๆ โรคกรดไหลย้อน โรคหยุดหายใจขณะหลับ ฯลฯ

โรคต่างๆ เหล่านี้ เป็นอันตรายมาก หากไม่รู้เท่าทัน ผู้เขียนจึงรวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับปอด ทั้งกายวิภาคพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจการเกิดของโรคมากขึ้น และทุกโรค ทุกภาวะอาการ ที่พบบ่อยในโรคปอด เพื่ออย่างน้อยที่สุดผู้อ่านจะได้รู้สาเหตุของโรค รู้ขั้นตอนการวินิจฉัย และวิธีการรักษา อย่างถูกต้อง และสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วย ความรู้ทำให้มั่นใจในวิถีทางที่เลือกรักษามากขึ้น ทำให้พูดคุยกับคุณหมอที่รักษารู้เรื่องโดยไม่ต้องการคำอธิบายมากนัก และความรู้ก็ทำให้เราตั้งคำถามได้ตรงประเด็น และนำคำตอบทีได้รับมากตรึกตรอง ต่อยอด เพื่อดูแลรักษาโรคให้ผลสูงสุด หรืออยู่กับโรคอย่างมีความสุดให้ได้

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9789742474003
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...