ประติมากรรม เรา

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย 2555 ประติมากรรมชื่อ “เรา” ผลงานธนิษฐา นันทาพจน์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ด้วยแนวคิดสะท้อนสังคมที่มีรอยแตกร้าว ต้องร่วมใจกันประสานรอยร้าว จากผลงานร่วมประกวดทั่วประเทศรวม 1,132 ชิ้น

พร้อมชวนผู้สนใจชมนิทรรศการที่ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน 12 ธันวาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทยได้จัดการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 โดยเปิดรับผลงานจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน ที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ เป็นประธานกรรมการตัดสิน มีมติให้ผลงานประติมากรรม เทคนิคชุนบนเซรามิค ชื่อ “เรา” ของนางสาวธนิษฐา นันทาพจน์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท ซึ่งผลงานดังกล่าวสะท้อนแนวคิดของศิลปินที่ว่า คนอาจเปรียบได้กับภาชนะที่เปราะบาง สิ่งที่บรรจุอยู่ในภาชนะเป็นดั่งเช่นประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อผู้คนและสังคมอย่างหลบเลี่ยงไม่ได้ หากไม่ปรับตัวหรือขาดการรู้เท่าทันก็อาจเกิดเป็นความขัดแย้งหรือแตกแยกได้ และเมื่อเกิดรอยร้าว การจะผสานรอยแตกให้กลับมาเป็นดังเดิมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย การร่วมแรงร่วมใจเพื่อสมานและซ่อมแซมด้วยความเข้าใจประนีประนอมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะประสานรอยแตกร้าวให้กลับมาคงรูปดังเดิม

สำหรับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัลละ 200,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “สาระ สัจจะ ความจริง หมายเลข 18” ของ นายบุญมี แสงขำ และผลงานชื่อ “Emptiness No.4” ของ นางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชัย รางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 70,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “ลมหายใจคนเมือง” ของนายสุทธิเกียรติ พุ่มพวง ผลงานชื่อ “ตัวตน-ใบหน้า หมายเลข 9” ของ นายวารี แสงสุวอ ผลงานชื่อ “การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ 2” ของ นางสาวนิธินันท์ อินทรบุตร  ผลงานชื่อ “กำเนิด” ของนายวัชร อนุพันธ์ ผลงานชื่อ “นิมิต” ของนางสาววิภาพร นิลุบล ผลงานชื่อ “อุดมคติใหม่ในอีสานเดิม หมายเลข 1” ของนางสาวชมเพลิน วงศ์ทางประเสริฐ ผลงานชื่อ ”ใต้ร่มสนามหลวง” ของนายสุรศักดิ์ สอนเสนา ผลงานชื่อ “บันทึกของวิทยา No.1” ของนายวิทยา ผุดผ่อง  ผลงานชื่อ “Bogged Down in Restraint” ของนายวาฬ จิรชัยสกุล และผลงานชื่อ “ลูกเต๋า 1” ของนายสุรชัย ดอนประศรี

ดร.อดิศวร์ กล่าวตอนท้ายว่า การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 ของธนาคารกสิกรไทย มีศิลปินทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 877 คน รวมผลงาน 1,132 ชิ้น ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดประกวดงานศิลปกรรมเป็นต้นมา ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะสูงเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ จำนวนรวม 108 ชิ้น จัดแสดงให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าชมที่ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 8 อาคารพหลโยธิน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย: www.kasikornbank.com

 

You may also like...