Tagged: Yuree Kensaku

ยุรี เกนสาคู

ยุรี เกนสาคู เป็นหนึ่งในศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ในช่วงเวลาของการทำงานกว่าสิบปีที่ผ่านมา ผลงานของยุรีได้มีการจัดแสดงและเก็บสะสมในระดับนานาชาติ โดยมีผลงานอยู่ในคอลเล็กชั่นเก็บสะสมของพิพิธภัณฑ์ โมริ อาร์ต มิวเซียม และ สิงคโปร์ อาร์ต มิวเซียม โดยล่าสุดได้รับเลือกไปแสดงงานที่ Art Basel Hong Kong เมื่อปี 2558 ยุรีเป็นที่รู้จักจากผลงานจิตรกรรมที่เต็มไปด้วยสีสัน และตัวละครที่ได้รับอิทธิพลหลากหลายจากทั้ง เทพปกรณัม นิทานพื้นบ้าน วัฒนธรรมป๊อป ไปจนถึงการ์ตูนมังงะ กลั่นกรองลงบนผลงานเพื่อใช้สื่อสารกับคนดูถึงสิ่งที่ศิลปินคิด ผ่านการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน การเล่นคำ และแง่มุมการมองโลกที่น่าสนใจของศิลปิน Yuree Kensaku is one...