Tagged: Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการ ชีวิติ ความคิด และผลงาน ของ Yohji Yamamoto แฟชั่นดีไซเนอร์ระดับโลก นิทรรศการแสดงผลงานของโยจิอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย