Tagged: WE DID IT ON A SONG

WE DID IT ON A SONG

หนังเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวมากมายของกลุ่มเพื่อนในบูลอญ-ซูร์-แมร์ เมืองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หนึ่งปีของความฝันและความผิดหวัง