Tagged: Water Colour Thanakorn Chaijinda

Thanakorn Chaijinda

นิทรรศการศิลปะโดย ธนกร ไชยจินดา ศิลปินชื่อดังจากเมืองไทย จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ ผ่านเรื่องราวชีวิตพื้นบ้าน รวมทั้งภูมิทัศน์ และวัดวาอารามของเมืองเชียงใหม่