Tagged: Transcendence เหรียญสองด้านของเทคโนโลยี

Transcendence เหรียญสองด้านของเทคโนโลยี

ในโลกที่เทคโนโลยีก้าวไกลอย่างปัจจุบัน แน่นอนว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนย่อมสะดวกสบายขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง สิ่นนี้ก็มีผลเสียที่มากมายเกินกว่าสาธยายได้หมด แต่มันก็เหมือนกับหลายอย่างบนโลกนี้ ที่ไม่มีสิ่งใดขาวหรือดำ100% ทุกสิ่งเป็นเหรียญที่มีสองด้านเสมอ แม้แต่ตัวมนุษย์เอง