Tagged: The Walk

The Walk

อลัน คริสตอฟเฟอร์สัน เป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาชั้นนำ เขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่สามสิบ มีรางวัลมากมายเป็นเครื่องยืนยัน ที่สำคัญที่สุดคือ เขามี ‘แม็คเคล’ ผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่เขารัก