Tagged: The Ugetsu Story

The Ugetsu Story

ช่างปั้นดินเผาชื่อเกนจูโร่พร้อมด้วยบุตรภรรยาออกเดินทางเร่ขายเครื่องปั้นดินเผา ระหว่างทางเขานึกเป็นห่วงสวัสดิภาพของภรรยาและบุตร จึงขอให้นางพาลูกกลับบ้านไปก่อน สินค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า