Tagged: The Colour of One

The Colour of One

เนื่องในโอกาครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา กองกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมด้วย วิวาลดี้ พับลิค รีชั่นส์

The Colour of One

คอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเยาวชน “บ้านธารน้ำใจ” จังหวัดพังงาvร่วมมอบอนาคตอันสดใสแก่เยาวชนผู้ประสบภัย ผ่านบทเพลงแห่งกำลังใจอันงดงาม