Tagged: Tanakon Nunsantong

Tanakon Nunsantong

ผมมีความชื่นชอบในงานศิลปะมาก แต่ไม่มีโอกาสได้เรียน เมื่อปี 2548 ผมได้พบกับอาจารย์ท่านนึง ผมจึงเริ่มจากการเป็นลูกศิษย์ท่าน ใช้เวลาเรียนรู้งานศิลปะจากท่านเป็นเวลา 2 ปี