Tagged: Synthesis

Synthesis

หมายถึง ภาวะสังเคราะห์ อันเป็นภาวะที่มีลักษณะของการปะติดปะต่อ รวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ใหญ่หรือซับซ้อนขึ้น