Tagged: Superstar Supercolor

Superstar Supercolor

คนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน มันไม่ใช่การตามคนส่วนใหญ่ หรือ การบอกคนอื่นว่าต้องแต่งตัวอย่างไร เราไม่สามารถกำหนดหรือสร้างข้อจำกัดในสไตล์ เทรนด์ หรือสีของซุปเปอร์สตาร์ได้