Tagged: SUMMER CAMPUS ’14 เรียนภาษาฝรั่งเศสกันเถอะ !

SUMMER CAMPUS ’14 เรียนภาษาฝรั่งเศสกันเถอะ !

ถ้าคุณเป็นนักเรียนมัธยมหรือนักศึกษามหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียนนี้ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส 35 ชั่วโมง ตั้งแต่ระดับ เริ่มต้น – ระดับเสริมทักษะ – ระดับพัฒนาตนเอง พร้อมเวิร์คช็อปให้เลือกเรียนกันเป็นพิเศษ