Tagged: Sen Rikyu

Sen Rikyu

ปรมาจารย์คนสำคัญของพิธีชงชา เซนโนะ ริคิว กระทำอัตวินิบาตกรรมตามคำสั่งของท่านโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ฮงงาคุโบ ศิษย์คนโปรดและคนสุดท้ายของท่านริคิว