Tagged: Relatively Extended

Relatively Extended

ภาพผลงานได้ใช้แสงสีและบรรยากาศของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆนั้น ได้สร้างแรงบันดาลใจและทัศนะคติในการวาดภาพของศิลปินเสมอมา  สิ่งที่ได้รับรู้มาตลอดคือ ความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ