Tagged: Pocket Garden

Pocket Garden

คอนเซปต์ ”ไอเดีย ทำได้ด้วยตัวเอง สำหรับคนรักสวน” ฉบับแรกเน้นธีม ”Small Space” ภายในเล่มนำเสนอ Part ต่างๆ ดังนี้ ตัวอย่างสวนเล็ก พร้อมไอเดียที่น่าสนใจที่เหมาะกับพื้นที่เล็ก