Tagged: Online : Your Line Your Style

ประกวดออกแบบลายปากกาในโครงการ Online : Your Line Your Style

ONLINE ร่วมกับ True Vision จัดประกวดออกแบบลายปากกาขึ้น เพื่อให้น้องๆที่มีอายุ 15-22ปี ได้เข้าร่วมส่งผลงานของตัวเอง โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้