Tagged: Nippon Paint แนะเคล็ดลับแต่งบ้านสุดชิค

Nippon Paint แนะเคล็ดลับแต่งบ้านสุดชิค

ใกล้เข้ามาอีกครั้งกับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินของชาวจีน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว ชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนมักนิยมแต่งกายด้วยสีแดง