Tagged: Metro-Sapiens: dialogue in the cave

โครงการศิลปะสู่ชุมชน : บทสนทนาในถ้ำ

โครงการศิลปะสู่ชุมชน ครั้งที่ 8 สภาวการณ์-มนุษย์-เมือง: บทสนทนาในถ้ำ Metro-Sapiens: dialogue in the cave การเรียนรู้จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่กำลังปรากฎ กระทั่ง การยอมจำนนต่อความไม่รู้ของตน สิ่งเหล่านี้ล้วนผลักดันมนุษย์สู่ ‘ความก้าวหน้า’ที่เราต่าง แสวงหาเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์