Tagged: Makeup look for 2013

Makeup look for 2013

เครื่องสำอางสำหรับการแสดงแฟชั่นชั้นสูงต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน ปี 2013 Makeup look for 2013 Spring-Summer Haute Couture Show