Tagged: Mad Max Fury Road ความบ้าคลั่งกลางทะเลทราย

Mad Max Fury Road ความบ้าคลั่งกลางทะเลทราย

Mad Max เป็นภาพยนตร์ดิสโทเปียฟอร์มเล็กทุนตํ่าที่เอารถเก่าๆมาพังเล่นในพื้นที่รกร้างของออสเตรเลีย แต่กลับกลายเป็นหนังแอ็คชั่นที่สร้างปรากฏกาารณ์ในปี 1979 และขึ้นแท่นหนังคลาสสิกในปัจจุบัน