Tagged: Lexus

Lexus ฉลองครบ 20 ปีสุดยิ่งใหญ่

“เล็กซ์ซัส กรุงเทพ” ฉลองครบรอบ 20 ปีสุดยิ่งใหญ่ เผยโฉม เลกซัส ไอเอส 300 เอส สะกดทุกสายตาแขกเหรื่อคนดังแถวหน้าของเมืองไทย พร้อมใจร่วมงานใหญ่ ฉลองครบรอบ 20 ปี บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ