Tagged: KYO by Kyo Roll En

KYO by Kyo Roll En

ยกระดับของหวานต้นตำรับจากเกียวโต สู่แบรนด์ขนมหวานระดับ “World Class” แห่งแรกในเมืองไทย “KYO by Kyo Roll En” (เกียว บาย เกียว โรล เอ็น) คอนเซ็ปต์สโตร์